Testament ouders Salomon Coster

Naam Document
Testament ouders Salomon Coster

Datum
13-09-1632

Samenvatting
Het testament laat het gezin van Henrick Adamsz en Anneke Maebe, de ouders van Salomon Coster, zien. Zij woonden op dat moment in de Grote Houtstraat te Haarlem. Even daarvoor was (een deel van) het gezin woonachtig in de Hagestraat te Haarlem. Later verhuisden zij naar een woning aan de westzijde van hoek Oude Gracht en Franckesteeg te Haarlem. In dit testament wordt Salomon Coster “Samuel” genoemd, terwijl dezelfde notaris een paar dagen eerder eenzelfde testament schreef waarin er gewoon Salomon wordt genoteerd. De Haarlemse kunstschilder Salomon van Ruysdael tekent als getuige.

Archief
Noord-Hollands Archief

Toegangsnummer
Oud notarieel tnr. 1617, inv. 120.

Download

Aankoop horloges Visbach uit werkplaats Coster

Naam Document
Aankoop horloges Visbach uit werkplaats Coster

Datum
03-11-1660

Samenvatting
Vooruitlopend op een openbare veiling koopt Pieter Visbach voor 240 gulden aan horloges (dit kunnen horloges of klokken) van de weduwe van Salomon Coster. Vroege klokken of horloges kunnen daarmee dus uit de Coster werkplaats afkomstig zijn.

Archief
Haags Gemeente Archief

Toegangsnummer
Oud notarieel 0372-01, inv.nr. 178, folio 162

Download

Weeskamer document 2 – beschrijving boedel

Naam Document
Weeskamerdocument 2 – beschrijving boedel

Datum
11-01-1660

Samenvatting
In deze zeer interessante “akte van bewijs” komen nieuwe gegevens naar voren. Zo laat dit document zien dat de productie van Coster aanmerkelijk groter was dan gedacht. Ook laat het de omvangrijke afname zien van Nicolas Hanet en dat Severijn Oosterwijck werkzaamheden voor Coster verrichtte.

Archief
Haags Gemeente Archief

Toegangsnummer
0402-01, Weeskamer ‘s-Gravenhage, inv.nr 102

Download

Weeskamerdocument 1 – leeftijd kinderen

Naam Document
Weeskamerdocument 1 – leeftijd kinderen

Datum
07-01-1660

Samenvatting
Soms heb je geluk nodig om de leeftijd van een Doopsgezinde te achterhalen. In dit document worden alle kinderen, inclusief leeftijd, van Salomon en Jannetje Coster genoemd.

Archief
Haags Gemeente Archief

Toegangsnummer
0402-01, Weeskamer ‘s-Gravenhage, inv.nr 152, fol. 85

Download

Advertentie Haerlemse Courant

Naam Document
Advertentie Oprechte Courant

Datum
13-10-1674

Samenvatting
In de Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant nummer 41 staat een oproep van Jannetje, de weduwe van Salomon Coster, om uit te zien naar een verloren zakhorloge, vervaardigd door Salomon Coster. Mogelijk dat dit een horloge van Jannetje was omdat het bij haar afgegeven kan worden. Ook wil Willem van den Berge, horlogemaker in Haarlem, het horloge aannemen. Wellicht deed Willem het onderhoud van het horloge.

Archief
Noord-Hollands Archief

Toegangsnummer
[…]

Download PDF

Proces Douw-Coster/Huijgens

Naam Document
Verklaringen proces Douw – Coster/Huijgens

Datum
09-10-1658

Samenvatting
In deze notariële akte verklaren diverse mensen dat de slingeruitvinding van Simon Douw anders is dan die van Christiaan Huijgens waarop Salomon Coster het octrooi had (update transcriptie mei 2021).

Archief
Haags Gemeentearchief

Toegangsnummer
Oud notarieel 0372-01, inv. 438, fol. 263

Download PDF

Verhuur woonhuis/werkplaats Coster aan Visbagh

Naam Document
Verkoop woonhuis/wwerkplaats Coster aan Visbagh

Datum
03-11-1660

Samenvatting
In november 1660 huurt Pieter Visbagh het woonhuis en de winkel/werkplaats van weduwe Jannetje en neemt de leerling Christiaan Reijnaerts over. Tevens zal de winkelvoorraad van Coster worden geveild. Voor de op de veiling niet verkochte goederen zal Visbagh zich inspannen deze te verkopen.

Archief
Haags Gemeentearchief

Toegangsnummer
Oud notarieel 0372-01, inv.nr. 178, fol. 161

Download PDF

Borgstelling 30 rollen tabak

Naam Document
Borgstelling 30 rollen tabak

Datum
20-08-1659

Samenvatting
Dit is tot dusverre het laatste document waarin Coster persoonlijk een akte ondertekend. In de Oranjepolder worden 30 rollen tabak overhandigd door Frederik Schoon aan Jan van Gelder. Coster staat borg voor deze transactie. Enkele maanden later zal Salomon Coster te komen overlijden.

Archief
Haags Gemeentearchief

Toegangsnummer
0372-01, Notarieel archief Den Haag, inv.nr. 144, fol. 325

Download PDF

abcabcabc