Verhuur woonhuis/werkplaats Coster aan Visbagh

Naam Document
Verkoop woonhuis/wwerkplaats Coster aan Visbagh

Datum
03-11-1660

Samenvatting
In november 1660 huurt Pieter Visbagh het woonhuis en de winkel/werkplaats van weduwe Jannetje en neemt de leerling Christiaan Reijnaerts over. Tevens zal de winkelvoorraad van Coster worden geveild. Voor de op de veiling niet verkochte goederen zal Visbagh zich inspannen deze te verkopen.

Archief
Haags Gemeentearchief

Toegangsnummer
Oud notarieel 0372-01, inv.nr. 178, fol. 161

Download PDF

abcabcabc