Salomon Coster, de klokkenmaker van Christiaan Huygens

Titel
SALOMON COSTER, DE KLOKKENMAKER VAN CHRISTIAAN HUYGENS.
De productie en ontwikkeling van de eerste slingerklokken in de periode 1657 – septemebr 1658

Datum
Juli 2023

Samenvatting
Op verzoek zijn onze beide Engelstalige publicaties over de eerste slingerklokken in het Nederlands vertaald, samengevoegd en op sommige punten uitgebreid en ingekort. De nieuwste ontdekkingen en inzichten zijn tevens toegevoegd.

Download PDF

Scrutinizing Huygens’s Figura drawing

Titel
Scrutinizing Huygens’s Figura drawing.

Datum
Juni 2022

Samenvatting
Engelstalige publicatie verschenen in Antiquarian Horology Volume 43, No. 2 (juni 2022) Na onze publicatie “Salomon Coster, the clockmaker of Christiaan Huygens” besloten wij de intrigerende Figura-tekening nauwkeurig te laten onderzoeken door deskundigen van de Universiteitsbibliotheek Leiden. De uitkomst was meer dan verrassend: de Figura tekening is de eerste nauwkeurige tekening van een slingeruurwerk van Huygens en is vervolgens gebruikt om een kopergravure te maken van Huygens’ Horologium van 1658, de eerste publicatie van Christiaan Huygens.

Download PDF

 

 

Salomon Coster, the clockmaker of Christiaan Huygens

Titel
Salomon Coster, the clockmaker of Christiaan Huygens.

Datum
September 2021

Samenvatting
Engelstalige publicatie verschenen in Antiquarian Horology Volume 42, No. 3 (september 2021) over een eigen onderzoek uitgevoerd met behulp van originele documenten uit de Universiteitsbibliotheek van Leiden, Nationaal Archief etc. Het behandelt de periode vanaf de uitvinding van de toepassing van een slinger aan een uurwerk (1e kerstdag 1656) door Christiaan Huygens tot en met de publicatie van Horologium van september 1658. Huygens werkte in die periode nauwsamen met de Salomon Coster, Meester Horlogemaker afkomstig uit Haarlem die zich later vestigde in Den Haag.

In december 2021 is een iets uitgebreidere, 20 pagina’s tellend, Nederlandstalige versie gedrukt in magazine vorm. Laatste ontdekkingen, zoals het uurwerk van de Nieuwe Kerk in Den Haag, zijn ook in deze uitgave meegenomen. Vraag voor informatie of kijk bij “Verkoop” op deze website.

Download PDF

Salomon Coster deel 3

Publicatie
Het Tijdschrift 18/2

Titel
In de voetsporen van Salomon Coster

Datum
Juni 2018

Samenvatting
In deze afsluitende publicatie worden de laatste belangrijke ontdekkingen gedaan zoals de betrokkenheid van Severijn Oosterwijck tijdens de Coster produktie, de enorme voorraad in Coster’s winkel bij zijn overlijden, de rol van Nicolas Hanet en het verband tussen Pieter Visbach en Coster klokken. Daarnaast wordt het bewijs geleverd dat Salomon Coster uit Haarlem komt en de huizen die zijn ouders hebben bewoond.

Download PDF

Testament ouders Salomon Coster

Naam Document
Testament ouders Salomon Coster

Datum
13-09-1632

Samenvatting
Het testament laat het gezin van Henrick Adamsz en Anneke Maebe, de ouders van Salomon Coster, zien. Zij woonden op dat moment in de Grote Houtstraat te Haarlem. Even daarvoor was (een deel van) het gezin woonachtig in de Hagestraat te Haarlem. Later verhuisden zij naar een woning aan de westzijde van hoek Oude Gracht en Franckesteeg te Haarlem. In dit testament wordt Salomon Coster “Samuel” genoemd, terwijl dezelfde notaris een paar dagen eerder eenzelfde testament schreef waarin er gewoon Salomon wordt genoteerd. De Haarlemse kunstschilder Salomon van Ruysdael tekent als getuige.

Archief
Noord-Hollands Archief

Toegangsnummer
Oud notarieel tnr. 1617, inv. 120.

Download

Aankoop horloges Visbach uit werkplaats Coster

Naam Document
Aankoop horloges Visbach uit werkplaats Coster

Datum
03-11-1660

Samenvatting
Vooruitlopend op een openbare veiling koopt Pieter Visbach voor 240 gulden aan horloges (dit kunnen horloges of klokken) van de weduwe van Salomon Coster. Vroege klokken of horloges kunnen daarmee dus uit de Coster werkplaats afkomstig zijn.

Archief
Haags Gemeente Archief

Toegangsnummer
Oud notarieel 0372-01, inv.nr. 178, folio 162

Download

Weeskamer document 2 – beschrijving boedel

Naam Document
Weeskamerdocument 2 – beschrijving boedel

Datum
11-01-1660

Samenvatting
In deze zeer interessante “akte van bewijs” komen nieuwe gegevens naar voren. Zo laat dit document zien dat de productie van Coster aanmerkelijk groter was dan gedacht. Ook laat het de omvangrijke afname zien van Nicolas Hanet en dat Severijn Oosterwijck werkzaamheden voor Coster verrichtte.

Archief
Haags Gemeente Archief

Toegangsnummer
0402-01, Weeskamer ‘s-Gravenhage, inv.nr 102

Download

Weeskamerdocument 1 – leeftijd kinderen

Naam Document
Weeskamerdocument 1 – leeftijd kinderen

Datum
07-01-1660

Samenvatting
Soms heb je geluk nodig om de leeftijd van een Doopsgezinde te achterhalen. In dit document worden alle kinderen, inclusief leeftijd, van Salomon en Jannetje Coster genoemd.

Archief
Haags Gemeente Archief

Toegangsnummer
0402-01, Weeskamer ‘s-Gravenhage, inv.nr 152, fol. 85

Download

Getuigenis Boudewijn de Coninck

Naam Document
Getuigenis Boudewijn de Conick

Datum
25-07-1662

Samenvatting
In deze moeilijk leesbare akte komt een aantal nieuwe feiten naar voren: De Haagse mr. horlogemaker Boudewijn de Coninck heeft zijn vak geleerd bij Jan Boeckels en het huis “het vergulde hartshooft (thans Grote Markt 12 Haarlem) is zowel bewoond geweest door  horlogemaker Boeckels als van Leeuwarden. De Coninck verklaart dat de schoorsteen, backoven en seckreet (poepdoos) er al waren op het moment hij als leerling aldaar werkzaam was.

Archief
Haags Gemeente Archief

Toegangsnummer
[…]

Download

abcabcabc