Salomon Coster, de klokkenmaker van Christiaan Huygens

Op eerste kerstdag 1656 vond Christiaan Huygens de toepassing van een slinger aan een uurwerk uit. Een revolutionaire uitvinding die veel betekende voor de wetenschap en scheepvaart. De van oorsprong Haarlemse Meester Horlogemaker Salomon Coster werkte vanaf dat moment nauw samen met Huygens om de slingerklok te ontwikkelen en te vervaardigen.

In dit twintig pagina’s tellend magazine worden de resultaten van een uitgebreid archiefonderzoek gepresenteerd over de periode december 1656 – september 1658. Na de Engelstalige publicatie van dit onderzoek in Antiquarian Horology, is op verzoek een beperkte Nederlandstalige oplage gedrukt.

Titel: Salomon Coster, klokkenmaker van Huygens
Auteurs: Ben Hordijk & Rob Memel
Uitgegeven door: Uurologisch Nieuws
Versie: 20e jaargang, #5, december 2021
Prijs: EUR 12,50 exclusief verzendkosten
Te bestellen via e-mail: benhordijk@icloud.com

abcabcabc