Contract Coster – Fromanteel

Naam Document
Contract Coster – Fromanteel

Datum
03/09/1657

Samenvatting
Veelbesproken contract tussen Meester Horlogemaker Salomon Coster en Meester Knecht John Fromanteel ten tijde van de productie van de eerste Haagse klokjes. Opmerkelijk is dat in dit contract niet het type klok of horloge genoemd dat Fromanteel moest leveren aan Coster. Alle publicaties gaan er gemakshalve van uit dat het hier om een Haagse klok gaat, hetgeen ik betwijfel. Het kan net zo goed gaan om een (rijtuig)horloge of doosklok die in 1657 nog volop werden gemaakt.

Archief
[Haags Gemeente Archief]

Toegangsnummer
Oud Notarieel 0372-01, inv. 322, folio 409

Download PDF

abcabcabc