Salomon Coster deel 1

Publicatie
Het Tijdschrift 14/4

Titel
Salomon Coster, de Haagse periode 1

Datum
December 2014

Samenvatting
Salomon Coster is een van de belangrijkste uurwerkmakers aller tijden. Van zijn hand komen de eerste klokken met slinger. In dit eerste deel worden de vroegste stukken beschreven en zijn eerste stappen in Den Haag waar hij later zal samenwerken met Christiaan Huygens.

Download PDF

Nicolaas Wyland in het MNU

Publicatie
Het Tijdschrift 10/3

Titel
Nicolaas Wyland in het MNU

Datum
September 2010

Samenvatting
De restauratie van een staand horloge met een mechaniek van de walvisvaart wordt door drie verschillende restauratoren beschreven. Els Schut beschrijft het schiderwerk, Patricia Gerritsen de kast en Rob Memel het uurwerk en losse wijzerplaatdelen.

Download PDF

Advertentie Haerlemse Courant

Naam Document
Advertentie Oprechte Courant

Datum
13-10-1674

Samenvatting
In de Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant nummer 41 staat een oproep van Jannetje, de weduwe van Salomon Coster, om uit te zien naar een verloren zakhorloge, vervaardigd door Salomon Coster. Mogelijk dat dit een horloge van Jannetje was omdat het bij haar afgegeven kan worden. Ook wil Willem van den Berge, horlogemaker in Haarlem, het horloge aannemen. Wellicht deed Willem het onderhoud van het horloge.

Archief
Noord-Hollands Archief

Toegangsnummer
[…]

Download PDF

Proces Douw-Coster/Huijgens

Naam Document
Verklaringen proces Douw – Coster/Huijgens

Datum
09-10-1658

Samenvatting
In deze notariële akte verklaren diverse mensen dat de slingeruitvinding van Simon Douw anders is dan die van Christiaan Huijgens waarop Salomon Coster het octrooi had (update transcriptie mei 2021).

Archief
Haags Gemeentearchief

Toegangsnummer
Oud notarieel 0372-01, inv. 438, fol. 263

Download PDF

Verhuur woonhuis/werkplaats Coster aan Visbagh

Naam Document
Verkoop woonhuis/wwerkplaats Coster aan Visbagh

Datum
03-11-1660

Samenvatting
In november 1660 huurt Pieter Visbagh het woonhuis en de winkel/werkplaats van weduwe Jannetje en neemt de leerling Christiaan Reijnaerts over. Tevens zal de winkelvoorraad van Coster worden geveild. Voor de op de veiling niet verkochte goederen zal Visbagh zich inspannen deze te verkopen.

Archief
Haags Gemeentearchief

Toegangsnummer
Oud notarieel 0372-01, inv.nr. 178, fol. 161

Download PDF

Borgstelling 30 rollen tabak

Naam Document
Borgstelling 30 rollen tabak

Datum
20-08-1659

Samenvatting
Dit is tot dusverre het laatste document waarin Coster persoonlijk een akte ondertekend. In de Oranjepolder worden 30 rollen tabak overhandigd door Frederik Schoon aan Jan van Gelder. Coster staat borg voor deze transactie. Enkele maanden later zal Salomon Coster te komen overlijden.

Archief
Haags Gemeentearchief

Toegangsnummer
0372-01, Notarieel archief Den Haag, inv.nr. 144, fol. 325

Download PDF

abcabcabc